Information om det nya tjänsteavtalet

 

Var vänliga och läs igenom hela texten.

 

Den 4 december klockan 9:00 till 12:00 håller föreningen en träff i folkets hus där vi önskar att alla som kan lämnar in sitt nya tjänsteavtal. Skriv gärna ut ett avtal hemma och fyll i innan träffen. I de fall man väljer ett gruppavtal hämtar man samtidigt ut sin nya router och TV-box.
Vi förstår att alla inte kan närvara denna dag. Om det är möjligt så skicka någon i ert ställer med ett tjänsteavtal som ni fyllt i innan träffen.
De som inte kan komma skickar in ett tjänsteavtal till vår e-post som heter info (se fliken ”Kontakt”). För de som inte kan närvara och som ska ha ett gruppavtal så får vi återkomma med hur vi löser utlämnandet av router och TV-box.

Nätavgiften som föreningen tar in är samma oavsett vilket anslutning man väljer. Det enda som skiljer är när föreningen tar in nätavgiften. På en passiv anslutning och öppen fiber faktureras den en gång om året. På ett gruppavtal faktureras den kvartalsvis med gruppavtalet. Kostnaden för nätavgiften kommer att gå upp något från 94,333… kr per månad (283 kr per kvartal / 3 månader) till 101 kr per månad.

Passiv anslutning:
Denna anslutning avråder vi från. Enda gången det är befogat att välja en passiv anslutning är när det inte finns ett hus där man kan montera CPE:n (mediaomvandlaren).
Om man väljer passiv anslutning för att man inte vill ha en tjänsteleverantör så ska ni välja ”Öppen fiber”. Så länge som ni inte kontaktar en tjänsteleverantör och kopplar upp er via dem så är kostnaden för öppen fiber samma som om man hade valt passiv anslutning, dvs nätavgiften.
Om man ändå väljer passiv anslutning så kommer det att innebära extra kostnader den dag man vill aktivera fibern.
Ingen hårdvara ingår.
Föreningen fakturerar nätavgiften på 1212 kr en gång per år. Det motsvarar 101 kr per månad.

Öppen fiber:
Denna anslutning väljer ni om ni inte är intresserade av ett gruppavtal. Ni avgör om och när ni väljer en tjänsteleverantör. Vilka tjänsteleverantörer och vilka tjänster de erbjuder hittar ni på zmarket.
Kostnaden för er eventuellt valda tjänst debiteras av er tjänsteleverantör.
Felanmälan görs som tidigare till er tjänsteleverantör.
Eventuella frågor som rör era tecknade tjänster tas med er tjänsteleverantör.
En CPE (mediaomvandlare) finns monterad i fastigheten. Den tillhör anslutningen/fastigheten.
Föreningen fakturerar nätavgiften på 1212 kr en gång per år. Det motsvarar 101 kr per månad.

 

En nyhet är att föreningen denna gången förmedlar två gruppavtal. Löptiden är på bägge fem år. Startdatum för de nya avtalen är den 1/4 2022.

OBS! Tänk på att föreningen inte kan bryta ett avtal när vi väl har beställt gruppavtalen. Det antal gruppavtal som föreningen tecknar för delägarnas räkning är det som föreningen måste betala för under hela avtalstiden. Det innebär att om någon väljer att inte fullfölja sitt åtagande så står föreningen med en kostnad som inte täcks av motsvarande inkomst. Det enda alternativet som föreningen har i detta fallet är att öka nätavgiften. Så om det finns tveksamheter om ett gruppavtal är rätt för er välj då hellre öppen fiber.

Gruppavtal via Telia utan Smart Home:
Detta motsvarar det gruppavtal vi har idag. Skillnaden är att den är snabbare och billigare.
Telia levererar tjänsten som innehåller:
*   IP-telefoni.
*   TV med kanalpaket ”Lagom”.
*   Tvilling
*   Bredband 250/250 Mbit/s. I det nuvarande avtalet är det 100/100 Mbit/s.
Felanmälan görs som tidigare till er tjänsteleverantör Telia.
Eventuella frågor som rör era tecknade tjänster tas med er tjänsteleverantör Telia.
En CPE (mediaomvandlare) finns monterad i fastigheten. Router och Tv-box följer med gruppavtalet. All utrustning tillhör anslutningen/fastigheten.
Kostnad per månad är 299 kr. I det nuvarande avtalet är kostnaden 339 kr per månad.
Föreningen fakturerar kvartalsvis 1200 kr. Det motsvarar tre månadsavgifter för gruppavtalet (3*299 kr) och tre nätavgifter (3*101 kr).
För ett rabatterat pris (i dagsläget) på 99 kr per månad kan man via Telia uppgradera till 500/500Mbit/s.
Via Telia kan man på samma sätt som idag lägga till fler kanalpaket, prisplaner för telefoni snabbare bredband mm. Alla kostnader utöver gruppavtalet debiteras Av Telia.

Gruppavtal via Telia med Smart Home:
Detta är samma som gruppavtalet ovan med några skillnader vilket är markerat med fet text.
Telia levererar tjänsten som innehåller:
*   IP-telefoni.
*   TV med kanalpaket ”Lagom”.
*   Tvilling.
*   Bredband 500/500 Mbit/s. I det nuvarande avtalet är det 100/100 Mbit/s.
*   Smart Home
Felanmälan görs som tidigare till er tjänsteleverantör Telia.
Eventuella frågor som rör era tecknade tjänster tas med er tjänsteleverantör Telia.
En CPE (mediaomvandlare) finns monterad i fastigheten. Router, Tv-box, Gateway för Smart Home, sensor för Brand/Rök/Temp och sensor för vattenläckage följer med gruppavtalet. All utrustning tillhör anslutningen/fastigheten.
Kostnad per månad är 349 kr. I det nuvarande avtalet är kostnaden 339 kr per månad.
Föreningen fakturerar kvartalsvis 1350 kr. Det motsvarar tre månadsavgifter för gruppavtalet (3*349 kr) och tre nätavgifter (3*101 kr).
För ett rabatterat pris (i dagsläget) på 99 kr per månad kan man via Telia uppgradera till 1000/1000Mbit/s.
Via Telia kan man på samma sätt som idag lägga till fler kanalpaket, prisplaner för telefoni snabbare bredband mm. Alla kostnader utöver gruppavtalet debiteras Av Telia.

Föreningen har ett krav på ett visst antal anslutningar på avtalet med Smart Home. Om vi inte når det kommer gruppavtalet att falla bort. Därför måste alla som väljer gruppavtalet med Smart Home samtidigt göra ytterligare ett val ifall det gruppavtalet inte kommer att finnas.

Smart Home
Detta är Telias lösning för smarta hem. Det består av en app, en gateway och ett antal sensorer. Gateway:en kopplas till routern i huset. Sensorerna kopplas trådlöst till gateway:en. I appen kan man styra och övervaka de sensorer som är uppkopplade.
I paketet så medföljer det en gateway, en sensor för brand/rök/temperatur och en sensor för vattenläckage. Den förstnämnda sensorn varnar för brand och rapporterar temperatur. Den andra sensorn kan t.ex. placeras under diskmaskinen för att tidigt larma om ett läckage.
Systemet kan byggas ut med fler sensorer, styrning av dörrlås, styrning av lampor mm. Systemet bygger på Zigbee standarden vilket är samma som t.ex. Ikea, Assa Yale Doorman.
Bilagor om Smart Home:
Smarta hemmet Fiber
Bilaga Smarta Hemmet

Obs! Hårdvaran för Smart Home lämnas inte ut den 4 december. Information om det kommer senare.

Routern måste inte bytas med en gång. Den gamla fungera men orkar inte riktigt med att skyffla tillräckligt med data för det snabbare bredbandet. Det innebär att man kanske inte får ut den nya hastigheten när avtalet träder i kraft utan blir begränsad. Byt den när du känner för det. Den gamla lämnas till återvinning på sopstationen eller läggs på din hylla som reserv.

TV-boxen är samma som tidigare. Nu har du två med den gamla. Använd bägge eller lägg en på din hylla ifall den gamla strular.

 

Det tjänsteavtal som ska fyllas finns här Tjänsteavtal För Delägare 2022 – 2027. Skriv gärna ut det hemma och fyll i i lugn och ro. Lämna sedan in det på träffen.