Information om det nya tjänsteavtalet

 

Var vänliga och läs igenom allt. Ni hittar svaren på era frågor i texten.

 

Den 4 december kunde man lämna in sitt nya tjänsteavtal och samtidigt hämta ut ny utrustning om man valde ett gruppavtal. Vi vill tacka alla er som kom för att det gick så smidigt.

För de som inte kunde närvara läs igenom allt. När ni gjort det så vet ni vad ni måste göra.

Observera att ni måste lämna in ett nytt avtal vare sig ni vill fortsätta med det ni har det idag eller vill byta.
Får vi inte något nytt tjänsteavtal för er fastighet så kan föreningen inte heller beställa vare sig öppen fiber eller något gruppavtal för fastigheten. Utan öppen fiber eller ett gruppavtal kan inga tjänster levereras till fastigheten!

 

Nätavgiften (drift och underhåll) som föreningen tar in är samma oavsett vilket anslutning man väljer. Det enda som skiljer är när föreningen tar in nätavgiften. På en passiv anslutning och öppen fiber faktureras den en gång om året. På ett gruppavtal faktureras den kvartalsvis med gruppavtalet. Kostnaden för nätavgiften kommer att gå upp något från 94,333… kr per månad (283 kr per kvartal / 3 månader) till 101 kr per månad.

Passiv anslutning:
Denna anslutning avråder vi från. Enda gången det är befogat att välja en passiv anslutning är när det inte finns ett hus där man kan montera CPE:n (mediaomvandlaren).
Om man väljer passiv anslutning för att man inte vill ha en tjänsteleverantör så ska ni välja ”Öppen fiber”. Så länge som ni inte kontaktar en tjänsteleverantör och kopplar upp er via dem så är kostnaden för öppen fiber samma som om man hade valt passiv anslutning, dvs nätavgiften.
Om man ändå väljer passiv anslutning så kommer det att innebära extra kostnader den dag man vill aktivera fibern.
Ingen hårdvara ingår.
Föreningen fakturerar nätavgiften på 1212 kr en gång per år. Det motsvarar 101 kr per månad.

Öppen fiber:
Denna anslutning väljer ni om ni inte är intresserade av ett gruppavtal. Ni avgör om och när ni väljer en tjänsteleverantör. Vilka tjänsteleverantörer och vilka tjänster de erbjuder hittar ni på zmarket.
Kostnaden för er eventuellt valda tjänst debiteras av er tjänsteleverantör.
Felanmälan görs som tidigare till er tjänsteleverantör.
Eventuella frågor som rör era tecknade tjänster tas med er tjänsteleverantör.
En CPE (mediaomvandlare) finns monterad i fastigheten. Den tillhör anslutningen/fastigheten.
Föreningen fakturerar nätavgiften på 1212 kr en gång per år. Det motsvarar 101 kr per månad.

 

En nyhet är att föreningen denna gången förmedlar två gruppavtal. Löptiden är på bägge fem år. Startdatum för de nya avtalen är den 1/4 2022.

OBS! Tänk på att föreningen inte kan bryta ett avtal när vi väl har beställt gruppavtalen. Det antal gruppavtal som föreningen tecknar för delägarnas räkning är det som föreningen måste betala för under hela avtalstiden. Det innebär att om någon väljer att inte fullfölja sitt åtagande så står föreningen med en kostnad som inte täcks av motsvarande inkomst. Det enda alternativet som föreningen har i detta fallet är att öka nätavgiften. Så om det finns tveksamheter om ett gruppavtal är rätt för er välj då hellre öppen fiber.

Gruppavtal via Telia utan Smart Home:
Detta motsvarar det gruppavtal vi har idag. Skillnaden är att den är snabbare och billigare.
Telia levererar tjänsten som innehåller:
*   IP-telefoni.
*   TV med kanalpaket ”Lagom”.
*   Tvilling
*   Bredband 250/250 Mbit/s. I det nuvarande avtalet är det 100/100 Mbit/s.
Felanmälan görs som tidigare till er tjänsteleverantör Telia.
Eventuella frågor som rör era tecknade tjänster tas med er tjänsteleverantör Telia.
En CPE (mediaomvandlare) finns monterad i fastigheten. Router och Tv-box följer med gruppavtalet. All utrustning tillhör anslutningen/fastigheten.
Kostnad per månad är 299 kr. I det nuvarande avtalet är kostnaden 339 kr per månad.
Föreningen fakturerar kvartalsvis 1200 kr. Det motsvarar tre månadsavgifter för gruppavtalet (3*299 kr) och tre nätavgifter (3*101 kr).
För ett rabatterat pris (i dagsläget) på 99 kr per månad kan man via Telia uppgradera till 500/500Mbit/s.
Via Telia kan man på samma sätt som idag lägga till fler kanalpaket, prisplaner för telefoni snabbare bredband mm. Alla kostnader utöver gruppavtalet debiteras Av Telia.

Gruppavtal via Telia med Smart Home:
Detta är samma som gruppavtalet ovan med några skillnader vilket är markerat med fet text.
Telia levererar tjänsten som innehåller:
*   IP-telefoni.
*   TV med kanalpaket ”Lagom”.
*   Tvilling.
*   Bredband 500/500 Mbit/s. I det nuvarande avtalet är det 100/100 Mbit/s.
*   Smart Home
Felanmälan görs som tidigare till er tjänsteleverantör Telia.
Eventuella frågor som rör era tecknade tjänster tas med er tjänsteleverantör Telia.
En CPE (mediaomvandlare) finns monterad i fastigheten. Router, Tv-box, Gateway för Smart Home, sensor för Brand/Rök/Temp och sensor för vattenläckage följer med gruppavtalet. All utrustning tillhör anslutningen/fastigheten.
Kostnad per månad är 349 kr. I det nuvarande avtalet är kostnaden 339 kr per månad.
Föreningen fakturerar kvartalsvis 1350 kr. Det motsvarar tre månadsavgifter för gruppavtalet (3*349 kr) och tre nätavgifter (3*101 kr).
För ett rabatterat pris (i dagsläget) på 99 kr per månad kan man via Telia uppgradera till 1000/1000Mbit/s.
Via Telia kan man på samma sätt som idag lägga till fler kanalpaket, prisplaner för telefoni snabbare bredband mm. Alla kostnader utöver gruppavtalet debiteras Av Telia.

Föreningen har ett krav på ett visst antal anslutningar på avtalet med Smart Home. Om vi inte når det kommer gruppavtalet att falla bort. Därför måste alla som väljer gruppavtalet med Smart Home samtidigt göra ytterligare ett val ifall det gruppavtalet inte kommer att finnas.

Smart Home
Detta är Telias lösning för smarta hem. Det består av en app, en gateway och ett antal sensorer. Gateway:en kopplas till routern i huset. Sensorerna kopplas trådlöst till gateway:en. I appen kan man styra och övervaka de sensorer som är uppkopplade.
I paketet så medföljer det en gateway, en sensor för brand/rök/temperatur och en sensor för vattenläckage. Den förstnämnda sensorn varnar för brand och rapporterar temperatur. Den andra sensorn kan t.ex. placeras under diskmaskinen för att tidigt larma om ett läckage.
Systemet kan byggas ut med fler sensorer, styrning av dörrlås, styrning av lampor mm. Systemet bygger på Zigbee standarden vilket är samma som t.ex. Ikea, Assa Yale Doorman.
Bilagor om Smart Home:
Smarta hemmet Fiber
Bilaga Smarta Hemmet

Obs! Hårdvaran för Smart Home lämnades inte ut den 4 december. Information om när det kan ske kommer senare.

Routern måste inte bytas med en gång. Den gamla fungera men orkar inte riktigt med att skyffla tillräckligt med data för det snabbare bredbandet. Det innebär att man kanske inte får ut den nya hastigheten när avtalet träder i kraft utan blir begränsad. Byt den när du känner för det. Den gamla lämnas till återvinning på sopstationen eller läggs på din hylla som reserv.

TV-boxen är samma som tidigare. Nu har du två med den gamla. Använd bägge eller lägg en på din hylla ifall den gamla strular.

 

Vad händer om jag vill behålla samma eller byta mellan passiv, öppen fiber eller gruppavtal?

Passiv anslutning till passiv anslutning:
Ingen skillnad allt rullar på som vanligt.

Passiv anslutning till öppen fiber:
Föreningen måste se till att installationen av CPE:n (mediaomvandlaren) blir gjord och att anslutningen blir aktiverad. En kostnad för detta tillkommer.

Passiv anslutning till ett gruppavtal:
Föreningen måste se till att installationen av CPE:n (mediaomvandlaren) blir gjord och att anslutningen blir aktiverad. En kostnad för detta tillkommer.

Öppen fiber till passiv anslutning:
Föreningen avråder från detta bytet. CPE:n (mediaomvandlaren) ska tas bort och anslutningen avaktiveras. En kostnad för detta tillkommer. Finns inget positivt med detta bytet.

Öppen fiber till öppen fiber:
Ingen skillnad allt rullar på som vanligt. Har du ett befintligt avtal med en tjänsteleverantör så fortsätter det. Har du ingen tjänsteleverantör kan du teckna en när du vill och känner för det.

Öppen fiber till ett gruppavtal:
Här får ni se upp.
Har ni öppen fiber med annan tjänsteleverantör än Telia?
Ni själva se till att avtalstiden inte överlappar mer än nödvändigt. Är det inte bundet får ni själva kontakta er tjänsteleverantör och avsluta det till en för er passande tidpunkt Föreningen debiterar gruppanslutningen från den 1/4 2022 vare sig ni har en aktiv tjänsteleverantör eller inte. Om ni har bundet och inte vill få dubbla fakturor överväg att behålla öppen fiber tills det närmar sig slutet på avtaltiden. Lämna sedan in ett nytt tjänsteavtal till föreningen och meddela oss att ni vill byta anslutningsform. Observera att föreningen bara har ett visst antal gånger per år på sig att ansluta fastigheter till gruppavtalen. Troligen så får ni se till att vara obundna ett tag eller få dubbla fakturor en tid för att det ska gå att göra bytet. Föreningen kan inte byta när det passar varje enskild fastighetsägare!
Har ni öppen fiber med Telia som tjänsteleverantör?
Har ni valt ett gruppavtal med motsvarande tjänster går det över till ett gruppavtal den 1/4 2022. Har ni köpt till en eller flera tjänster t.ex. kanalpaket eller samtalsplaner, så fortsätter de att gälla.

Gruppavtal till passiv anslutning:
Föreningen avråder från detta bytet. CPE:n (mediaomvandlaren) ska tas bort och anslutningen avaktiveras. En kostnad för detta tillkommer. Finns inget positivt med detta bytet. Ett bättre alternativ är att gå från gruppavtal till öppen fiber, se nedan.

Gruppavtal till öppen fiber:
Den 1/4 2022 är det gamla gruppavtalet inte aktivt. Har ni tjänster som ni köpt till hos Telia så är de fortfarande aktiva. Ni får kontakta Telia för att säga upp dem. Om tjänsterna är bundna överväg att fortsätta med Telia på öppen fiber tills det passar er att byta till en annan tjänsteleverantör.

Gruppavtal till ett gruppavtal:
Den 1/4 2022 går ditt befintliga gruppavtal över i det nya gruppavtalet. Har ni tjänster som ni köpt till hos Telia så är de fortfarande aktiva. Ni får kontakta Telia om ni vill säga upp dem.

 

Observera att ni måste lämna in ett nytt avtal vare sig ni vill fortsätta med det ni har det idag eller vill byta.
Får vi inte något nytt tjänsteavtal för er fastighet så kan föreningen inte heller beställa vare sig öppen fiber eller något gruppavtal för fastigheten. Utan öppen fiber eller ett gruppavtal kan inga tjänster levereras till fastigheten!

 

Det som ni nu måste göra är att:
1. Skriva ut ett Tjänsteavtal För Delägare 2022 – 2027.
2. Fyll i bägge sidorna. Obs, bara om du väljer det större gruppavtalet ska du kryssa i en alternativ anslutning (något av de tre indragna rutorna). Som det ser ut nu så blir troligen det större gruppavtalet tillgängligt.
3. Skanna in det som ett dokument, pdf är bra. Inga kort på avtalen! Vill inte heller ha två dokument med en sida i varje.
Namnge dokumentet på följande sätt: Tjänsteavtal, Fastighetsbeteckning, datum för påskrift.
Min fastighet som exempel: Tjänsteavtal, Holländaröd 1-142, 2021-12-03.pdf (går inte att namnge med : har därför bytt ut det mot ett -)
4. Maila det till info”at”brastadfiber.se (för att skicka mail/e-post byt ut ”at” mot @). Svara inte på något tidigare mail, det blir bara stökigt och sämre för oss att hantera. Massmail från föreningen är tabu att svara på.
5. Om ni valt ett gruppavtal kontakta någon från föreningen för att lämna in originalet och hämta router, TV-box samt fjärrkontroll. Se vilka ni kan kontakta nedan. Utan avtal så får ni inte ut utrustningen!

Bengt oscarsson
Kontakt via telefon, 070-6402580

Robert Arnholm
Kontakt via mail, robert”at”arnholm.se
(för att skicka mail/e-post byt ut ”at” mot @)

Jan-Ove Dahlberg
Kontakt via telefon, 0523-40601 alternativt  070-3022190

Alexi Vazdekis
Kontakt via sms, 076-1278137