Årsstämman 2020 senareläggs

På grund av covid-19 och de därtill kopplade restriktionerna för möten senarelägger vi Brastadfibers årsstämma. Rekommendationerna från statsepidemiolog Anders Tegnell är att senarelägga årsmöten och årsstämmor.