Historik

Föreningen bildades i slutet av 2011. Från början var den bara tänkt att täcka landsbygden öster om 162:an. Under arbetets gång kom föreningen fram till att man skulle se om intresse fanns på landsbygden väster om 162:an. Tidigt 2013 höll föreningen ett informationsmöte för att informera om planerna på att bygga fiber runt Brastads landsbygd. Under 2014 valde föreningen även att täcka Brastad tätort.

Från början trodde föreningen att man skulle komma med i stödpaketet som gällde till och med 2014. Så blev det inte utan istället så blev det i nästa stödpaket. Tyvärr så drog detta ut på tiden samtidigt som ansvaret flyttades från länsstyrelsen till jordbruksverket. På en tidigarelagd årstämma 2015 togs beslutet att påbörja arbetet utan att ha ett besked om bidrag. I augusti 2015 startade grävningarna.

Första uppstarten var nod två som täcker större delen av landsbygden öster om 162:an. Den startades i slutet av 2016. Nod ett som täcker större delen av Brastad tätort startades under 2017. Nod tre som täcker området väster om 162:an samt även lite öster om 162:an startades i tre omgångar under 2017.