Medlemsavgift

Medlemsavgiften tas ut en gång per år. För närvarande är det 100 kr.