Telias tjänst Smarta Hemmet upphör

Den första september 2023 upphör tjänsten Smarta Hemmet. Information från Telia ska ha gått ut till alla berörda.
Smarta Hemmet upphör hittar ni information från Telia. Har ni frågor som inte täcks av länken kan ni kontakta Telias kundtjänst 020-202070 alternativt 90200.

Föreningen kommer att ha ett möte med Telia om hur det påverkar det större gruppavtalet. När vi har haft det och vet hur det påverkar oss kommer informationen på hemsidan.

En del undrar över kostnaden, det kommer att tas upp på mötet. Samtidigt så bör man vara beredd på att det inte kan bli några enorma prissänkningar. Det större gruppavtalet innehåller samma bitar som det mindre med följande skillnader.
* Smarta Hemmet
* Hastigheten är 500/500 istället för 250/250.
Det större gruppavtalet kostar 50 kr mer än det mindre. Dvs 349 kr mot det mindres pris på 299 kr. Att öka hastigheten på det mindre till 500/500 kostar 99 kr.

Det vi vet än så länge är:
* Detektorerna för vattenläckage och rök/brand kan man behålla. De går att koppla upp mot system som använder samma standard för kommunikation. Titta gärna på länken ovan.
* Telia rekommenderar att gatewayen återvinns som elektronikavfall alternativt lämnas in till en Teliabutik.
* Telia har en utsedd partner Safe4 som kommer att kontakta berörda för en ”dialog om nya möjligheter”. Det finns naturligtvis andra aktörer man kan kontakta. Man kan även bygga sitt egna system om man vill det, information hittar man säkerligen någonstans på nätet om man är intresserad av det.