Problem i nätet

Styrelsen är medveten om att det är många som upplever problem med sin anslutning, det drabbar även oss. För att omfattningen ska bli känd så är det viktigt att vi hjälps åt och gör en egen felanmälan till tjänsteleverantören när vi har problem. Detta är alltid viktigt oavsett vilket fel vi får. På Driftinformation/felanmälan – … Läs mer