Ägarbyte

Ägarbyte samt överlåtelse av abonnemang

Innan ett ägarbyte är det viktigt att säljaren ser till att köparen är medveten om att fastigheten är ansluten till en fiberförening, och därmed är bunden av avtal i flera år framåt. Informera gärna din fastighetsmäklare, de kan då hjälpa till med att få avtalen undertecknade.

1. Meddela oss på kassor”at”brastadfiber.se * snarast då ni är överens, vänta inte tills överlåtelsedagen.

Säljaren skickar ett mail med följande information
Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress
Datum för ägarbytet
Kontaktuppgifter till den nya ägaren

Köparen skickar ett mail med följande information
Namn
Personnummer
Mobilnummer alternativt fast nummer
Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress
Datum för ägarbyte
Om ni avser att bosätta er på fastigheten
Om ni inte ska bosätta er på fastigheten så vill vi ha den fasta adressen.

2. Meddela köparen att nya avtal ska skrivas med föreningen. Se till att detta blir gjort innan eller samtidigt som köpet slutförs. Avtalen hittar ni några rader ner i texten. Tänk på att om ni inte ser till att de nya ägarna tecknar avtal med föreningen så har vi ingen annan än den tidigare ägaren att debitera för anslutningen.
Maila, som ett separat dokument, ett Anslutningsavtal Delägare. (Vi använder oss fortfarande av det ursprungliga avtalet. Men vi har inte för avsikt att ta in insatsen flera gånger)
Maila, som ett separat dokument, ett Tjänsteavtal För Delägare 2022 – 2027. Har säljaren valt gruppavtalet så sätter köparen ett kryss för det. Har säljaren valt öppen fiber så sätter köparen ett kryss för det.
Vill köparen hellre skicka avtalen med post så meddela föreningen det samtidigt som ni skickar era kontaktuppgifter. Ni får då aktuell adress att skicka till. Obs i detta fallet vill vi ha två anslutningsavtal och ett tjänsteavtal.

3. Tala om för den nya ägaren att det är betalt en kontantinsats som köparen tar över.

4. Har säljaren betalt fakturor, t.ex. gruppavtal eller serviceavgift, som avser tid efter överlåtelsedagen så regleras detta mellan er.

5. Om fastigheten är ansluten via gruppavtalet. Ring Telia och avaktivera er från gruppavtalet (avsluta tjänsten). OBS säg inte upp fibern. Om ni inte avaktiverar er så kommer eventuella räkningar från Telia att fortsätta skickas till er.

6. Om fastigheten är ansluten via gruppavtalet. Informera den nya ägaren att de måste registrera sig på gruppavtalet. Det görs på Gruppavtalet.

7. Om fastigheten är ansluten med öppen fiber så kontakta er tjänsteleverantör om ni har någon.

Säljaren lämnar kvar CPE:n (mediaomvandlaren, Raycore) och om fastigheten är ansluten via gruppavtalet även router och en TV-box.

Hör av er om ni har frågor eller får problem.

* För att skicka mail/e-post byt ut ”at” mot @