Ägarbyte

Ägarbyte samt överlåtelse av abonnemang

Innan ett ägarbyte är det viktigt att säljaren ser till att köparen är medveten om att fastigheten är ansluten till en fiberförening, och därmed är bunden av avtal i flera år framåt. Informera gärna din fastighetsmäklare, de kan då hjälpa till med att få avtalen undertecknade.

 1. Meddela oss på info”at”brastadfiber.se * snarast då ni är överens, vänta inte tills överlåtelsedagen.

  Säljaren
  skickar ett mail med följande information
  Fastighetsbeteckning
  Fastighetens adress
  Datum för ägarbytet
  Kontaktuppgifter till den nya ägaren 

  Köparen skickar ett mail med följande information
  Namn
  Personnummer
  Mobilnummer alternativt fast nummer
  Fastighetsbeteckning
  Fastighetens adress
  Datum för ägarbyte
  Om ni avser att bosätta er på fastigheten
  Om ni inte ska bosätta er på fastigheten så vill vi ha den fasta adressen

 2. Meddela köparen att nya avtal ska skrivas med föreningen. Se till att detta blir gjort innan eller samtidigt som köpet skrivs. Som säljare är det bra att se till att avtalen blir påskrivna. Avtalen får ni av oss när ni kontaktar föreningen.
 3. Tala om för den nya ägaren att det är betalt en kontantinsats som köparen tar över.
 4. Är det betalt en faktura in på den nya ägarens tid, så regleras detta mellan er.
 5. Om fastigheten är ansluten via gruppavtalet. Ring Telia och avaktivera er från gruppavtalet (avsluta tjänsten). OBS säg inte upp fibern. Om inte detta görs kommer eventuella räkningar från Telia att fortsätta skickas till er.
 6. Om fastigheten är ansluten via gruppavtalet. Informera den nya ägaren att de måste registrera sig på gruppavtalet. Det görs på Gruppavtalet.
 7. Om fastigheten är ansluten med öppen fiber så kontakta er tjänsteleverantör om ni har någon.

Säljaren lämnar kvar mediaomvandlaren (Raycore) och om fastigheten är ansluten via gruppavtalet även router och en TV-box.

Gruppavtalet via Telia innehåller
TV, kanalpaket ”Lagom”
Bredband, 100/100 Mbit/s
IP-telefoni, fasta kostnaden
Router och en TV-box
Fler TV-boxar köps på Torp totalt kan fem boxar användas.

 

Kostnader för eventuella extratjänster hos Telia betalas till dem. Dvs fler eller större kanalpaket, snabbare bredband, hyrda filmer, prisplaner för telefoni samt samtalskostnader.

Hör av er om ni har frågor eller får problem.

* För att skicka mail/e-post byt ut ”at” mot @