Gruppavtal via Telia utan Smart Home

Telia levererar tjänsten som innehåller:
*   Hemtelefoni via mobilnätet. Tidigare var det IP-telefoni, se Förändring i Telias fasta telefoni.
*   TV med kanalpaket ”Lagom”.
*   Tvilling
*   Bredband 250/250 Mbit/s.

Felanmälan görs som tidigare till er tjänsteleverantör Telia.
Eventuella frågor som rör era tecknade tjänster tas med er tjänsteleverantör Telia.

En CPE (mediaomvandlare) finns monterad i fastigheten. Router och Tv-box följer med gruppavtalet. All utrustning tillhör anslutningen/fastigheten.

Kostnad per månad är 299 kr.
Föreningen fakturerar kvartalsvis tre månadsavgifter för gruppavtalet och tre nätavgifter.

För ett rabatterat pris (i dagsläget) på 99 kr per månad kan man via Telia uppgradera till 500/500Mbit/s.

Via Telia kan man på samma sätt som idag lägga till fler kanalpaket, prisplaner för telefoni snabbare bredband mm. Alla kostnader utöver gruppavtalet debiteras Av Telia.

För gruppavtalet tar föreningen årligen ut en kostnad för drift och underhåll. Se fliken nätavgift/serviceavgift.