Ledningsutsättning

Om ni ska gräva måste ni begära en ledningsutsättning.

Det gör ni på Ledningskollen. Då kommer ärendet till den som hanterar detta. På köpet kommer det även till andra ledningsägarna som kan ha system som påverkas.

Se till att följa riktlinjer med handgrävning nära ledningar.