Problem i nätet

Styrelsen är medveten om att det är många som upplever problem med sin anslutning, det drabbar även oss. För att omfattningen ska bli känd så är det viktigt att vi hjälps åt och gör en egen felanmälan till tjänsteleverantören när vi har problem. Detta är alltid viktigt oavsett vilket fel vi får. På Driftinformation/felanmälan – Brastad fiberförening hittar ni hur ni går tillväga. Har ni ett gruppavtal så använd gärna 020-numret så kommer ni till en betydligt kortare kö. Ni kan även göra en felanmälan på Telias hemsida via mobilen då slipper ni kön helt och hållet.

Föreningen kan inte göra en felanmälan för er. Vi vet inte vart problemen finns eller hur och när felet yttrar sig. Flera av de som kontaktar föreningen säger att de får olika svar och ibland tokiga svar. Ett svar som flera delägare fått är att ni ska uppmana föreningen att göra en felanmälan via ett telefonnummer. Det finns visserligen ett nummer för ledningsägare men det används tex när vi ska bygga ut nätet, om vi vet att en större fiberledning har grävts av eller om vi inte har ström till zitius utrustning i våra nodhus. Vi har ändå kollat med våra kontakter på Telia och de förstår inte varför supporten säger detta. De vill att alla gör en felanmälan och gärna flera så att de ska kunna ringa in felet och kunna åtgärda det.

Så än en gång, gör en (eller flera) felanmälan så hjälps vi åt att få en lösning på problemen. Vi förstår att det är tröttsamt men den informationen behövs.