Öppen fiber

Om man ansluter fastigheten med öppen fiber så är inte föreningen med i hanteringen av eventuella avtal. Fastighetsägaren väljer om och när och hur länge man vill ha en tjänst knuten till sin fastighet.

På sidan zmarket hittar ni vilka tjänsteleverantörer som finns i nätet. Om er fastighet redan är ansluten via öppen fiber ange fastighetens adress för att gå vidare. Om du bara är intresserad av att se vad som finns så välj ”Bohuslän Fiber”. Sök sedan efter tjänster genom att klicka på flikarna. Obs ofta är det rabatterade priser man får upp i söklistan. För att vara säker på kostnaden gå in på de intressanta alternativen.

Alla kostnader för det valda avtalet sköts mellan er och den valda tjänsteleverantören.

Driftstörningar anmäls till den valda tjänsteleverantören.

För öppen fiber tar föreningen årligen ut en kostnad för drift och underhåll. Se fliken nätavgift/serviceavgift.