Nätavgift/serviceavgift

Nätavgift (även kallad serviceavgift)

Nätavgiften skall följa föreningens kostnadsutveckling. Beslut om storleken på avgiften tas av styrelsen. I dagsläget är det 1212 kr per år, inklusive moms.

Vare sig man har passiv anslutning, öppen fiber eller ett gruppavtal så betalar alla anslutningar samma nätavgift.
Det enda som skiljer mellan anslutningarna är att på passiv anslutning och öppen fiber så tas avgiften in en gång per år. På gruppavtalet så delas avgiften upp och faktureras ihop med gruppavtalet fyra gånger per år.

Avgiften täcker de kostnader föreningen har för driften. Som exempel: försäkringar, ledningsutsättningar, administrativa kostnader, fakturering, förbrukningsmaterial.