Uppdatera kontaktuppgifter

Uppdatera dina kontaktuppgifter till föreningen. De viktigaste för oss är mailen då det är denna vi använder vid faktureringen. För de som valt att få fakturan med posten så är det adressen som är viktigast. Har man ett fritidshus så skickas troligen fakturan till den fasta adressen.

Skicka ett mail/e-post till
info”at”brastadfiber.se *

För att vi ska kunna identifiera er så ange
* Namn på den som är registrerad hos föreningen
* Fastighetsbeteckning på det anslutna huset
* Adressen till det anslutna huset
* Eventuellt ny mail/e-post
* Eventuellt ny fast adress
* Eventuellt ny fast telefon och/eller mobil

* För att skicka mail/e-post byt ut ”at” mot @