Driftinformation/felanmälan

Egen kontroll

Om ni har fel på er anslutning kontrollera först om det finns kända driftstörningar. Driftstörningar kan uppstå hos flera operatörer. Om ni gör en egen kontroll så kan ni spara tid genom att slippa sitta i telefonkö.

Zitius, vår KO (Kommunikations Operatör), som ser till att signaler kan gå i nätet kan ha problem. Driftstörningar hos Zitius påverkar de som valt gruppavtalet och öppen fiber. Här kan ni kontrollera om de har kända problem Driftinformation Zitius

Er valda tjänsteleverantör kan ha problem. De som valt gruppavtalet eller har valt Telia via öppen fiber kan kontrollera om det finns kända fel här Driftinformation Telia

De som valt öppen fiber kontrollerar driftstörningar i tjänsterna hos den valda tjänsteleverantören.

Om det inte finns några kända driftstörningar så stäng av alla delar som ingår i ditt nät. Dvs din CPE (mediaomvandlare), router, TV-box samt TV. Vänta gärna en stund och starta sedan upp dem i följande ordning:
1/ CPE (mediaomvandlare)
2/ Router
3/ TV-box
4/ TV
Låt varje enhet starta upp innan du startar nästa.

Förhoppningsvis så löste omstarterna problemen. Om inte gå vidare.

 

Felanmälan till Tjänsteleverantören

De som valt gruppavtalet kan kontakta Telia på numret för kollektiva tjänster, 020-202070 alternativt kan man använda sidan för felanmälan.

De som valt öppen fiber anmäler enligt vald tjänsteleverantörs rutiner. Kontaktuppgifter kan ni nå via Zitius

Har man Telia på öppen fiber kan kontakta dem på numret 90200 alternativt kan man använda sidan för felanmälan.

OBS! Man kan som privatperson inte göra en felanmälan till Zitius. Zitius tar bara emot felanmälan från tjänsteleverantörerna. Det innebär att om ni konstaterar att CPE:n inte fungerar så ska ni ändå felanmäla till tjänsteleverantören.

 

Vad händer efter felanmälan?

Efter en felanmälan felsöker tjänsteleverantören tjänsterna och deras eventuella utrustning. Om de hittar ett fel så åtgärdas det. Om de inte hittar ett fel skickas felet vidare. Det hamnar då hos KO. Vår KO felsöker sina tjänster och utrustning. Om de hittar ett fel så åtgärdas det. Om de inte hittar ett fel skickas felet vidare. Det hamnar då hos ledningsägaren, dvs Brastad fiberförening. Har det hamnat hos oss så är det ett fel i våra fiber. Vi får då börja leta efter brott, oftast är det en ledning som är avgrävd. När felet är lokaliserat så åtgärdar föreningen felet.

 

Vem har ansvar för eventuell felaktig hårdvara?

CPE:n (mediaomvandlaren) tillhör Zitius. Detta är den första boxen i huset. Den är av tillverkad av Raycore vilket är tryckt på den. Fibern går in i boxen och från den går en nätverkskabel till resten av utrustningen. Om det är fel i CPE:n ser Zitius till att en tekniker byter ut den.

Om ni har gruppavtalet så har ni fått utrustning från Telia. Det som ingår i gruppavtalet är en router och en TV-box. Vid fel i dessa så åtgärdar Telia utrustningen. OBS! om de påstår att det är föreningens sak att åtgärda detta eller byta ut dem så har ni fått ett felaktigt svar. Godtag inte detta svaret utan berätta för dem att de har fel. Föreningen har inga utbytesgrejer och har inte heller möjlighet att driva felanmälan för fastighetsägarnas räkning.
Om ni har köpt extra utrustning från Telia, fler TV-boxar mm så gäller de villkor som Telia har satt upp. Vilka det är får ni höra med Telia.

Om ni har öppen fiber får ni kontrollera vad som gäller för den eventuella utrustningen med er valda tjänsteleverantör.