Intresseanmälan

Kostnaden för en anslutning dvs fiber in i huset startar på 29900 kr. Tänk på att i anslutningsavgiften så ingår insatsen i föreningen. En anslutning innebär att man köper en andel av föreningen och blir delägare. Observera att anslutningen kan bli dyrare beroende på grävförhållanden och förutsättningar i nätet.

Anslutningskostnaden gäller till tomtgränsen. Dvs grävning mm görs till er tomtgräns samt att materialet fram till huset ingår. Det innebär att fastighetsägaren ansvarar för att förlägga fiberslangen på egen tomt, att kopplingsboxen monteras på huset, att fibersvansen dras in i huset. Om ni inte vill göra detta själva så kan föreningen, om ni önskar, förmedla kontakt till de vi brukar använda oss av.

Förutom anslutningskostnaden så tillkommer det kostnader för aktivering och hårdvara. Väljer man öppen fiber så ska det aktiveras och CPE:monteras. Aktiveringskostnaden för öppen fiber är i dagsläget 2500 kr. Väljer man gruppavtalet så ska det aktiveras, CPE monteras och router och TV-box levereras. Aktiveringskostnaden för gruppavtalet är i dagsläget 3600 kr.

I samband med att ni läser detta så läs även på Kostnader och Tjänster i nätet.

 

Om ni gör en intresseanmälan så händer följande:

 1. Ni blir uppsatta i kö för uppskattning av anslutningskostnaden.
 2. Efter den preliminära kostnaden får ni ta ställning till om ni vill fortsätta processen.
 3. Vill ni fortsätta processen så kommer en noggrannare kostnadsberäkning att göras.
 4. Efter den andra kostnadsberäkningen får ni ta ställning till om ni vill ansluta fastigheten. Uppdatera er samtidigt på Tjänster i nätet inför ert val.
 5.  Ni får avtalen, anslutningsavtal och tjänsteavtal, som ni skriver under och returnerar. Gör gärna detta digitalt och då som två separata dokument. Vill ni hellre posta dem meddela föreningen det för att få adress och instruktioner.
 6.  När föreningen mottagit korrekt ifyllda avtal så börjar vi förbereda för en anslutning.
 7. Efter att avtalen skickats till föreningen betalar ni anslutningskostnaden och aktiveringskostnaden till föreningen.
 8.  När föreningen mottagit er inbetalning så fortskrider arbetet med anslutningen. Observera att arbetena är väderberoende samt att vi samordnar arbeten för att hålla nere era anslutningskostnader. En exakt tidpunkt för de olika delmomenten kan därför inte preciseras.
 9. Arbeten med eventuella markavtal slutförs. Här räknar vi med att ni själva har gjort det mesta av arbetet.
 10.  Fastighetsägaren får det material som behövs för att slutföra det egna arbetet. Dvs det innebär att fastighetsägaren ansvarar för att förlägga fiberslangen på egen tomt, att kopplingsboxen monteras på huset, att fibersvansen dras in i huset. Alla dessa arbeten skall göras enligt instruktion. Se Fastighetsinstruktion, Rev D och Montage anvisning på fasad. Om något är oklart kontakta föreningen. Blir det fel kan det bli extra kostnader. T.ex. om felet leder till att det tar längre tid eller att utrustning måste ersättas. Om ni inte vill göra ert egna arbete själva så kan föreningen, om ni önskar, förmedla kontakt till de vi brukar använda oss av.
 11. När allt arbete i fält är klart skickar föreningen anslutningen för aktivering. För öppen fiber så är detta en relativt smidig operation. För gruppavtalet är det lite mer komplicerat. Detta då vi bara har två gånger per år på oss att ansluta fastigheter till gruppavtalet. Möjligheten finns att lämna in två tjänsteavtal för att få igång anslutningen snabbare. Det första för att aktivera öppen fiber och det andra för  att aktivera gruppavtalet. Det är då två saker man måste tänka på. Det blir dyrare då det krävs två aktiveringar. Kostnaden för detta blir i dagsläget 2500 kr +  2350 kr (räcker med att montera CPE:n en gång). För att inte ställa till det så bör man välja Telia när öppen fiber aktiveras. Gör ni inte detta kommer ni eventuellt att stå med två avtal, ett som ni valt via öppen fiber och ett gruppavtal när det aktiveras. Om ni valde Telia på öppen fiber så sköter Telia övergången till gruppavtalet på ett smidigt sätt. Det man eventuellt har tillgodo har då återbetalats.
 12. När föreningen får ett aktiveringsdatum så meddelar vi de som skall aktiveras.

I denna process så finns det faktorer som föreningen inte har kontroll över. Eventuella markavtal måste godkännas av markägaren. Om det redan finns markavtal så måste markägaren godkänna de extra grävningar som skall göras. I detta fallet så skriver vi inga nya avtal.
Vi vet inte hur det ser ut i marken. Det kan finnas anledningar till att vi inte kan nå er fastighet. T.ex. att tänkt dragning inte är genomförbar och att en ny dragning inte godkänns av markägaren.
Om föreningen inte kan slutföra arbetet så återbetalas det som återstår av erlagd anslutningskostnad och aktiveringskostnad. Kostnader som föreningen har haft återbetalas inte.

 

Om ni vill anmäla ert intresse så maila till

info”at”brastadfiber.se *

Ange:
* Namn
* Telefon
* Mobil
* Mail,  OBS ange en mail som ni använder regelbundet
* Fastighetsbeteckning på den fastighet ni vill ansluta
* Gatudress på den fastighet ni vill ansluta
* Postnummer och ort på den fastighet ni vill ansluta

* Om det är ett året runt boende eller delårsboende
* Om det är ett delårsboende ange er fasta adress

 

* För att skicka mail/e-post byt ut ”at” mot @