Passiv anslutning

Föreningen har bara ett fåtal passiva anslutningar. En passiv anslutning är bara lämpligt när det inte finns ett hus att dra in fibern i eller om huset ska rivas för att ge plats åt ett nytt.

Enda gången det är befogat att välja en passiv anslutning är när det inte finns ett hus där man kan montera CPE:n (mediaomvandlaren).
Om man väljer passiv anslutning för att man inte vill ha en tjänsteleverantör så ska ni välja ”Öppen fiber”. Så länge som ni inte kontaktar en tjänsteleverantör och kopplar upp er via dem så är kostnaden för öppen fiber samma som om man hade valt passiv anslutning, dvs nätavgiften.
Om man ändå väljer passiv anslutning så kommer det att innebära extra kostnader den dag man vill aktivera fibern.

Ingen hårdvara ingår.

För en passiv anslutning tar föreningen årligen ut en kostnad för drift och underhåll. Se fliken nätavgift/serviceavgift.