Passiv anslutning

Föreningen har bara ett fåtal passiva anslutningar. En passiv anslutning är bara lämpligt när det inte finns ett hus att dra in fibern i eller om huset ska rivas för att ge plats åt ett nytt.

Föreningen rekommenderar att man om det är möjligt väljer öppen fiber. Så länge som man inte tecknar ett avtal så är den årliga kostnaden samma vare sig man öppen fiber eller passiv anslutning.

För en passiv anslutning tar föreningen årligen ut en kostnad för drift och underhåll. Se fliken nätavgift/serviceavgift.