Gruppavtal

Ett gruppavtal är den vanligaste anslutningsformen. Ungefär 85% väljer ett gruppavtal. Det är vanligast bland året runt boende men även många delårsboenden har anslutit sig till gruppavtalet. Det tar inte så många månader att gå jämnt upp med öppen fiber.

Avtalet kan och ska överlåtas till en eventuellt ny fastighetsägare. Se Ägarbyte för vad som förväntas av er vid en försäljning.

Föreningen förmedlar två gruppavtal. Löptiden är på bägge fem år. Startdatum för de nya avtalen är den 1/4 2022.

Observera förändringarna som sker i gruppavtalen.
Förändring i Telias fasta telefoni
Telias tjänst Smarta Hemmet upphör

Gruppavtal via Telia utan Smart Home

Gruppavtal via Telia med Smart Home

OBS! Tänk på att föreningen inte kan bryta ett avtal när vi väl har beställt gruppavtalen. Det antal gruppavtal som föreningen tecknar för delägarnas räkning är det som föreningen måste betala för under hela avtalstiden. Det innebär att om delägare väljer att inte fullfölja sitt åtagande så står föreningen med en kostnad som inte täcks av motsvarande inkomst. Det enda alternativet som föreningen har i detta fallet är att öka nätavgiften. Så om det finns tveksamheter om ett gruppavtal är rätt för er välj då hellre öppen fiber.

Om ni önskar ansluta er till ett gruppavtal så görs det via föreningen. Föreningen tecknar då ett avtal för er räkning. Obs vi har bara några gånger per år på oss att flytta fastigheter till gruppavtalet. Det innebär att vi samlar ihop de som är intresserade. När flytten blir till gruppavtalet kan vi inte på förväg säga. Det blir när vi har tillräckligt många samt hur det passar ihop med nya fiberanslutna fastigheter. När vi vet ett datum så meddelar vi er.