Gruppavtal

Föreningen har tecknat ett gruppavtal med Telia som tjänsteleverantör. Avtalet är femårigt och löper ut i december 2021.

Den vanligaste anslutningsformen. Ungefär 85% väljer ett gruppavtal. Det är vanligast bland året runt boende men även många delårsboenden har anslutit sig till gruppavtalet. Det tar inte så många månader att gå jämnt upp med öppen fiber.

Kostnaden för grundtjänsterna betalar föreningen till Telia. Föreningen debiterar de som är anslutna till gruppavtalet fyra gånger per år. Månadskostnaden är 339 kr.

Det som ingår i gruppavtalet är:
* Kanalpaket ”Lagom”.
* IP-telefoni (fasta kostnaden).
* Bredband 100 Mbit/s ner och 100 Mbit/s upp.
* Tvilling, man kan använda upp till fem TV-boxar.
* Rabatt på snabbare bredband.
* Rabatt på kanalpaket ”Stor”. Obs detta är en luring. Telia kompenserar inte för att man redan har ”Lagom”. Man får en stor månadskostnad från Telia. Vissa fastighetsägare har gjort som så att man istället letat upp ett annat kanalpaket som innehöll önskade kanaler. Man har på så sätt kunnat hålla nere kostnaden från Telia.

Under Dokument hittar ni det material som Telia gav ut inför uppstarten. Obs detta är några år sedan och inte allt är aktuellt.

Fler eller utökade tjänster tecknas direkt med Telia. Dessa tjänster debiteras direkt från Telia till den som äger tjänsten. Exempel på tjänster:
* Att ringa via den fasta telefonen eller skaffa samtalsplaner.
* Hyra filmer.
* Skaffa snabbare bredband.
* Fler eller större kanalpaket.

Observera att föreningen inte kan bryta er anslutning via gruppavtalet. Välj bara en gruppanslutning om ni ska ha det fram tills det löper ut.

Avtalet ska överlåtas till en eventuellt ny fastighetsägare. Se Ägarbyte för vad som förväntas av er vid en försäljning.

För gruppavtalet tar föreningen årligen ut en kostnad för drift och underhåll. Se fliken nätavgift/serviceavgift.

 

Om ni önskar ansluta er till gruppavtalet så görs det via föreningen. Föreningen tecknar då ett avtal för er räkning. Obs vi har bara två gånger per år på oss att flytta fastigheter till gruppavtalet. Det innebär att vi samlar ihop de som är intresserade. När flytten blir till gruppavtalet kan vi inte på förväg säga. Det blir när vi har tillräckligt många samt hur det passar ihop med nya fiberanslutna fastigheter. När vi vet bestämt oss för ett datum så meddelar vi er.