Tjänster i nätet

Det finns tre alternativ att ansluta en fastighet till föreningen

Passiv anslutning

Öppen fiber

Gruppavtal

Försök att undvika passiv anslutning. Om man inte vill använda fibern utan bara förbereda, välj öppen fiber. Kostnaden per år är densamma så länge man inte tecknar ett tjänsteavtal.