Årstämma 2021

Styrelsen tittar på alternativ till ett fysiskt årsmöte. Info inför ett eventuellt möte kommer senare.