Info om gruppavtal

Så snart det går så kommer information om gruppavtal via mail och det kommer även att finnas på hemsidan.

Den 4 december finns det ett tillfälle där de som tecknar sig för ett gruppavtal kan hämta sin nya router och TV-box i folkets hus. Info om det kommer samtidigt som vi informerar om gruppavtalet.

Var vänliga och vänta med era frågor tills informationen kommer ut. Skicka inte heller några tjänsteavtal till föreningen. Det som finns på hemsidan är för det nuvarande avtalet och gäller inte för det nya avtalet.