Tack för träffen

Styrelsen vill tacka för att det var så god uppslutning på träffen den 4 december. Vi fick in fler avtal än vi räknat med samt delat ut en stor del av hårdvaran. Vi delade ut ca 500 kit. Vi håller på att sammanställa avtalen.

Ni får gärna påminna grannar och vänner att om de inte lämnat in avtal så måste de göra det. Information finns på Information om det nya tjänsteavtalet.