Tack för träffen

Styrelsen vill tacka för att det var så god uppslutning på träffen den 4 december. Vi fick in fler avtal än vi räknat med samt delat ut en stor del av hårdvaran. Vi delade ut ca 500 kit. Vi håller på att sammanställa avtalen.

Ni får gärna påminna grannar och vänner att om de inte lämnat in avtal så måste de göra det. Information finns på Information om det nya tjänsteavtalet.

Ta för vana

att regelbundet starta om all utrustning.

Vid en omstart kan enheterna installera ny mjukvara som behövs för att de ska fungera så som det är tänkt. Förfarandet finns beskrivet under Driftinformation/Felanmälan.

Info om gruppavtal

Så snart det går så kommer information om gruppavtal via mail och det kommer även att finnas på hemsidan.

Den 4 december finns det ett tillfälle där de som tecknar sig för ett gruppavtal kan hämta sin nya router och TV-box i folkets hus. Info om det kommer samtidigt som vi informerar om gruppavtalet.

Var vänliga och vänta med era frågor tills informationen kommer ut. Skicka inte heller några tjänsteavtal till föreningen. Det som finns på hemsidan är för det nuvarande avtalet och gäller inte för det nya avtalet.

Planerad driftstörning

Info från Zitius, vår kommunikationsoperatör som ljussätter fibern

Planerat arbete

Under förmiddagen den 5 mars kl 9.00 – 12.00 kommer tjänster att stoppas vid två tillfällen på 10- 30 minuter vardera, då vi migrerar över alla kunder i området till en ny teknisk plattform Kunder kan komma att behöva starta om konverter och/eller RGW. Skulle det vara några problem efter avbrottsfönstret uppmanas boende att ta kontakt med sin tjänsteleverantör. Reservdag: 200306 kl 9.00 – 12.00.

Teliakunder ombeds använda Telia kundtjänstnummer 020- 202070.